Malawi's Forunderlige Side
Malawi's Forunderlige Side
Legg merke til att dette er gamle sider, lagt ut mest for att noe skal være her..
Kommer sterkere tilbake senere.
Har forresten fjernet døde linker.
Gjør dagens gode gjerning.

At sensurer Internettet er direkte SKAMLØST.

Sist editert : 14.12.96

Denne hjemmesiden er laget for å hjelpe DEG å knuffe deg frem på Internettet. Det er ett skjønsomt utvalg foretatt av en av de beste på området. Jeg har knuffet og knuget sammen en samling av det beste av det beste. Den som ikke liker mine udmerkede linker, burde ikke være tilkoblet Internettet, og vil bli rapportert til styret her på Internettet for snarlig konfiskering av teknisk udstyr.


Mine guidelinjer for attraktive plasser at besøke omfatter seriøse og alvorstungende områder som "politikk" og avanceret aquariehold.

Men der er også rom for mere kuriøse innslag av liten eller ingen betydning for andre enn den gemene hop. Det udvalgte emne er djevelens musikk.

For at siden ikke skal knuge deg helt istykker med sin seriøse profil, har jeg egenhendig lavet en liten måro side med meget høi profil. Det vil ikke forundre meg det spor om denne siden skulle vinne prestisjetunge priser, utdelt av Internettets kontrollkommite.
For literært intersserte, og andre interlektuelle, har jeg egenhendig tilrettelagt en interaktiv novelle for Internettet:
Novellen er lavet av den eminente forfatter Tor Åge Bringsværd i det herrens år 1971, at dette er det samme året jeg ble unfanget er positivt ikke tilfeldig.
Novellen heter forøvrig: "Faen Nå har de senket takhøyden igjen. Må huske å kjøpe nye knebeskyttere."


Vil forøvrig bibringe at jeg selvsagt ikke tar det skitne F-ordet i min munn i utrengsmål. Jeg kan forsikre mine gjester om att tittelens første ord ikke er betegnende for novellen, men heller kan sees på som ett simpelt markedsførings-trick fra forfatters side.

For tiden er siden i heller dårlig stand, men frykt ikke, og vær ikke redde, for deres bønner vil bli hørt.


DON'T PANIC