KANINER


KANINER

Ulovlig kirkesamfunn. Står i skarp motsetning til auranerne. "Hvis det var meningen att vi skulle bruke kondomer, ville Gud ha skapt oss sånn," sier k. (Se også kaninplaneten.)Indeks
Tilbake til forordet
Tilbake til Trygve Lillefosses hjemmeside
Send kommentar til Trygve Lillefosse