PARRINGSTID


PARRINGSTID

Fjorten dager, regnet fra første lørdag etter egen giftedag. Dispensasjoner kan gis i særlige tilfeller.Indeks
Tilbake til forordet
Tilbake til Trygve Lillefosses hjemmeside
Send kommentar til Trygve Lillefosse