ROTTER


ROTTER

En hunn-rotte kan under gunstige forhold få et kull unger hver tredje uke. Et kull varierer fra 4 til 19 unger, gjennomsnittet et 10. Hvis man forutsetter at det fødes like mange hunner som hanner, og at hvert ungepar selv får unger tre måneder etter fødselen og fortsetter å føde unger i kull på 10, som igjen får unger osv. . . . (Se også formeringsbestemmelser.)Indeks
Tilbake til forordet
Tilbake til Trygve Lillefosses hjemmeside
Send kommentar til Trygve Lillefosse