RYTME


RYTME

Innbyggerne er inndelt i tre kategorier: A, B og C - alt etter som på hvilken tid av døgnet de arbeider og sover (natt), dvs. etter hvilken r. de har- Ved giftedag kan de nygifte - hvis deres r. er forskjellig - velge en av de to r. som felles-r. Barna får automatisk samme r. som foreldrene. Man kan - dersom særlige grunner taler for det - søke om å skifte r. (vei).Indeks
Tilbake til forordet
Tilbake til Trygve Lillefosses hjemmeside
Send kommentar til Trygve Lillefosse