SKRITTKONTROLLEN


SKRITTKONTROLLEN

(Skomaker.) Alle sko kontroleres en gang i kvartalet. Hvis telleverket viser en gjennomsnitt på mer enn 20 000 skritt pr. dag, betales en avgift. Avgiften går uavkortet til opprettelsen av lokale skrittkontroller. Gjennom en utbygging av s-nettet, forsøker man å spare publikum for unødige skritt - et viktig ledd i regjeringens nye sosial-politikk.Indeks
Tilbake til forordet
Tilbake til Trygve Lillefosses hjemmeside
Send kommentar til Trygve Lillefosse