X


X

Tippetegn (tipping). Settes i margen ved siden av adressen på den blokk man tipper står for tur til å bli sanert.Indeks
Tilbake til forordet
Tilbake til Trygve Lillefosses hjemmeside
Send kommentar til Trygve Lillefosse