DOKTOR


DOKTOR

Individ som gjennom illegale, blasfemiske handlinger forsøker å høyne den av Gud forutbestemte levealder.Indeks
Tilbake til forordet
Tilbake til Trygve Lillefosses hjemmeside
Send kommentar til Trygve Lillefosse