LEVEALDER


LEVEALDER

Gud har forutbestemt et menneskes l. Det er forbudt å foreta seg noe som på kunstig vis (idrett og doktor) høyner eller senker den - unntatt ved lovlig sanering. Gjennomsnittlig l. er for tiden 30 år for menn og 32 for kvinner (olding og jamvekt).Indeks
Tilbake til forordet
Tilbake til Trygve Lillefosses hjemmeside
Send kommentar til Trygve Lillefosse