JAMVEKT


JAMVEKT

Man må alltid påse att det er j. mellom de forskjellige rytmer.Indeks
Tilbake til forordet
Tilbake til Trygve Lillefosses hjemmeside
Send kommentar til Trygve Lillefosse