HVILESTILLING


HVILESTILLING

Hendene rett ned langs siden. Bena sammen. Stå i fartsretningen. Den hvilende må aldri stå til hinder for den øvrige ferdsel (parkeringsvedtekter, varselslys og heisedag).Indeks
Tilbake til forordet
Tilbake til Trygve Lillefosses hjemmeside
Send kommentar til Trygve Lillefosse