PARKERINGSVEDTEKTER


PARKERINGSVEDTEKTER

Reglene for parkering. I Indre Sone er p. bare tillatt der hvor slik tillatelse (hvit P på blå firkant) uttrykkelig er gitt. (Se også parkeringshus og parkometer). I Ytre Sone gjelder datoparkering inntil videre. Feilparkering straffes med bot inntil kr. 500. Gjentatt feilparkering kan i graverende tilfelle føre til inndragning av sko og støvler (14 dager). Den som i nødsfall likevell må stoppe i gate eller på område hvor p. ikke er tillatt, plikter øyeblikkelig å tenne varsleslys. Misbruk av varselslys straffes med inndragning av sko og støvler (21 dager). Korrekt p. hvilestilling.Indeks
Tilbake til forordet
Tilbake til Trygve Lillefosses hjemmeside
Send kommentar til Trygve Lillefosse