PARKERING


PARKERING

All stans eller unødvendig opphold som skyldes den traffikerende (trafikant) selv (parkeringsvedtekter). P. er bare tillatt på de av myndighetene dertil opparbeidede p.plasser (parkeringshus og parkometer).Indeks
Tilbake til forordet
Tilbake til Trygve Lillefosses hjemmeside
Send kommentar til Trygve Lillefosse